GIV logo2014

Generell informasjon om grunnskolen

Grunnskoleopplæring for voksne

For informasjon om toårig eksamensrettet grunnskole for voksne skoleåret 2016/2017, klikk her.

For informasjon om opplæring i grunnleggende ferdigheter skoleåret 2016/2017, klikk her.

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring.

Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger.

Grunnskoletilbud på GIV gis i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog:

Toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Det undervises i fagene:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

Grunnleggende ferdigheter er basis grunnskoleopplæring for deg som er innvandrer og har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen kombineres med norskopplæring. Det undervises i fagene matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag på grunnleggende nivå.

Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, kan etter sakkyndig vurdering få spesialundervisning på grunnskolens område.

All undervisning foregår på dagtid som et fulltidstilbud for de som tar alle fag. Undervisningsåret følger skoleruta og starter i august og avsluttes i juni. 

Ta kontakt med GIV for mer informasjon.

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.