GIV logo2014

Spesialundervisning

Voksne som trenger spesialundervisning for å greie seg bedre i hjemmet, i samfunnet og i arbeidslivet, kan få tilbud ved GIV.

Rettigheter

Opplæringen blir gitt etter Opplæringslovens § 4A-2: Rett til spesialundervisning på grunnskolens område. Voksne har rett til spesialundervisning hvis de:

 • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet til voksne
 • har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Retten gjelder også dem som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade.

Tilbudet er til søkere som trenger spesialundervisning på grunn av

 • hørselshemming
 • synsvansker
 • lærevansker
 • utviklingshemming
 • omfattende funksjonshemming
 • medfødt skade/ sykdom
 • psykiske vansker
 • ervervet skade
 • afasi
 • lese- og skrivevansker (dysleksi)
 • mangelfull grunnskoleopplæring

Tilbudet kan være

 • kartlegging/vurdering
 • veiledning
 • opplæring

Tilbudet blir spesielt tilpasset søkerens behov. Søkeren er selv med på å planlegge og vurdere opplegget. Opplæringen er gratis, og kan være på dag - eller kveldstid.

Sakkyndig vurdering

For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (Glåmdal PPS) som utarbeider en slik vurdering.

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.