GIV logo2014
  • Hjem

GIV

Norskundervisning for videregående (B2)

I høst starter vi med opplæring rettet mot nivå B2. Opplæringen vil foregå på dagtid, tre ganger i uken. I tillegg forventes at deltakerne studerer på egen hånd, under veiledning av faglærer. Første mulighet for å avlegge norskprøve på nivå B2 er i begynnelsen av desember. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å delta i opplæringen.  En bestått norskprøve på nivå B2 vil gi grunnlag for opptak til høyere utdanning. Les mer her http://www.vox.no/nyheter/Norskproven-gir-grunnlag-for-opptak-til-hoyere-utdanning/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=B2&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3ab123ee02-1100-48aa-ab44-d47a537ddcde&_t_ip=77.106.175.230&_t_hit.id=Vox_Internet_Epi_Web_Models_Pages_NewsArticlePage/_92b80573-e7a7-41cc-a605-97fbac73d9c4_no&_t_hit.pos=3#q=B2

Språkpraksis hele høsten

Fadiute

Elevene i arbeidsnorsk-klassen går ikke lenger bare på skolen. Nå er de i jobb også.

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.