GIV logo2014

Hvem har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Utlendingsloven og Introduksjonsloven regulerer bestemmelsene for rett og/eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I korte trekk (OBS! Det finnes unntak fra bestemmelsene) betyr dette at rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått

a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller

b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.

Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i bokstav a eller b har rett, men ikke plikt, til å delta i opplæring som nevnt over.

Følgende grupper mellom 16 og 55 år har ikke rett til gratis opplæring, men har allikevel plikt til å gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunsskunnskap:

- Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området

Familiegjenforente med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området

Fullstendige bestemmelser finner du i Introduksjonslovens § 17. Introduksjonsloven finner du her.

Du kan også kikke på informasjonen som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har lagt ut på sine sider.

Vi tilbyr også norskopplæring for andre grupper, ta kontakt.

 

 

 

 

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.