GIV logo2014
  • Hjem
  • Nyheter
  • Ønsker du å ta samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven?

Ønsker du å ta samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven?

Her finner du informasjon om og datoer for Statsborgerprøven og prøve i samfunnskunnskap ved GIV våren 2018

Fra 1. januar 2017 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum A2-nivå. Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå. For mer informasjon, klikk her: Obligatoriske prøver

Våren 2018 tilbyr GIV Statsborgerprøven og prøve i samfunnskunnskap på eget morsmål eller på norsk på følgende dager:

Onsdag 07.02. kl. 17.00. Påmelding i tidsrommet onsdag 10.01. kl. 09.00 - onsdag 24.01. kl. 23.59.

Onsdag 18.04. kl. 17.00. Påmelding i tidsrommet onsdag 14.03. kl. 09.00 - onsdag 04.04. kl. 23.59.

Onsdag 20.06. kl. 17.00. Påmelding i tidsrommet onsdag 23.05. kl. 09.00 - onsdag 06.06. kl. 23.59.

Du kommer direkte til påmeldingssiden ved å klikke her: Påmelding

Mer informasjon om prøvene finner du her: Informasjon om Stasborgerprøven og Samfunnskunnskapsprøven

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.