GIV logo2014

Organisasjon

GIV er et kurs og kompetansesenter i Kongsvinger som har som mål å øke kompetansen blant den yrkesaktive befolkningen i regionen.

• GIV gir et omfattende opplærings- og studietilbud til voksne. En viktig del av vårt opplæringstilbud er norsk for fremmedspråklige. Ved siden av dette tilbyr vi kurs innen et bredt fagområde som er tilpasset mennesker både i og uten arbeid. Vi legger stor vekt på et fleksibelt tilbud og skreddersyr kurs både for virksomheter og enkeltindivider.

• GIV kvalifiserer flere for lønnet arbeid samt legger til rette for voksnes læring rettet mot kompetansereformen. (Grunnskolens og videregående skoles områder).

GIV har som mål å:
• Tilby kompetanseutvikling for kommunene
• Tilby kompetanseutvikling for bedrifter
• Tilby kompetanseutvikling for tjenesteytende næringer

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.