GIV logo2014

Om oss

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV IKS) er et interkommunalt selskap.

IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov om interkommunale selskaper. Selskapsformen brukes for at kommuner skal kunne gå sammen for å oppnå stordriftsfordeler.

GIV IKS ble etablert i 2002 og vi har våre lokaler i Vekstsenteret på Rasta, Kongsvinger. Vi hadde siste år over 200 elever, og det ser ut for at tilstrømningen er økende. I tillegg til administrasjonen er vi bemannet med dyktige og godt utdannede pedagoger. Vi har også spesialister på flere fagfelt. GIV har ca. 25 ansatte.

Vekstsenteret på Rasta

Vår kompetanse

Opplæringstilbud

 • grunnskoleopplæring -matematikk, engelsk, samfunnsfag
 • studieforberedende fag – norsk, litteratur, matematikk, samfunnsfag/historie, naturfag og engelsk(fører fram til generell studiekompetanse for voksne over 23 år)
 • norsk med samfunnskunnskap for innvandrere
 • studieteknikk
 • helsefag
 • barne- og ungdomsarbeid
 • arbeidslivslære

Spesialpedagogikk

 • spesialpedagogisk kompetanse Opplæringsloven §4A – 1.
  • voksne med lærevansker
  • voksne med store lese-/skrivevansker
  • voksne som trenger å lære på nytt etter sykdom og skade (hjerneskade eller sanseskade)

Ta kontakt med oss for mere informasjon.

 

Noen av de ansatte

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.