GIV logo2014

Kurs i teoridelen til helsearbeiderfaget for skoleåret 2017 - 2018, ledige plasser

GIV IKS tilbyr kurs i Helsearbeiderfaget som fører fram til teorieksamen etter praksiskandidatordningen (§ 3-5 i Opplæringsloven). Det kreves dokumentasjon på bestått teorieksamen, samt dokumentert og godkjent 5 års praksis for å kunne gå opp til fagprøven.

Kurset er beregnet på voksne over 25 år med yrkespraksis innen det aktuelle fagområdet, men det er mulig for andre å begynne på kurset etter nærmere avtale.

Organisering og gjennomføring

Kurset går over ett år med oppstart i uke 34 og avsluttes med skriftlig, tverrfaglig eksamen i juni 2018.

Kurset gjennomføres med undervisning på GIV hver onsdag (med forbehold), og elevene er i praksis eller jobb de resterende ukedagene. Undervisningsdagen er variert i innhold og omfatter forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, cases, individuell veiledning og praktiske oppgaver. Kurset går over 35 undervisningsuker og undervisningsdagene varer fra kl 9-15. Studiebelastningen for kurset er beregnet til 477 årstimer. 420 årstimer gir rett til 50% støtte fra Statens lånekasse. 

Vi ønsker å ivareta hver enkelt student, og gir gjerne råd og hjelp til den enkelte.

Læreplan

Undervisningen følger læreplanen i helsearbeiderfaget vg2 og vg3. Faget består av tre hovedområder:

  Årstrinn

  Hovedområder

  Vg3 / opplæring i bedrift

  Helsefremmende
  arbeid

  Kommunikasjon og
  samhandling

  Yrkesutøvelse

Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Læreplanen sier at helsefagarbeideren gjennom opplæringen skal bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Helsefagarbeidere har en sentral rolle innen kommunens helse- og sosialtjeneste og spesialhelsetjenesten.

Læreverk

GIV benytter læreverket «God helse» fra Gyldendal forlag. Læreverket består av fire bøker som til sammen dekker kompetansemålene innen de tre hovedområdene i læreplanen.  Bøkene kan kjøpes på internett eller i bokhandel der du bor. Nærmere beskrivelse av lærebøkene gis ved påmelding.

Kurspris: kr 20 000,- (kostnader for lærebøker kommer i tillegg). 

Søknad/påmeldingsfrist: Ledige plasser, registrér søknaden i VIGO.

Søknaden registreres på VIGO; Videregående opplæring for voksne. Følg søkerveiledningen. Du vil få invitasjon til en samtale med rådgiver når søknaden er registrert.

Ta kontakt med GIV på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  for nærmere informasjon om påmelding. Ta også kontakt dersom du ikke blir kontaktet for samtale med rådgiver innen 3 uker etter at du har registrert søknaden din i VIGO.

 Utskrift  E-post

Snarveier

fronter logo

banner

le

bok

Skoleruta Hedmark

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.