GIV IKS

Kurs i teoridelen til Barne- og ungdomsarbeiderfaget – send e-post hvis du ønsker informasjon om skoleåret 2021 – 2022.

Glåmdal interkommunale voksenopplæring tilbyr kursi Barne- og ungdsomsarbeiderfaget som fører fram til teorieksamen etter praksiskandidatordningen (§ 3-5 i Opplæringsloven). Det kreves dokumentasjon på bestått teorieksamen, samt dokumentert og godkjent 5 års praksis for å kunne gå opp til fagprøven.

Kurset er beregnet på voksne over 25 år med minst 2 års relevant yrkespraksis, men det er mulig for andre å begynne på kurset etter nærmere avtale. Søkere med innvandrerbakgrunn bør ha dokumenterte norskkunnskaper på minimum B1-nivå.

Organisering og gjennomføring

Kurset går over ett år med oppstart i uke 34 og avsluttes med skriftlig, tverrfaglig eksamen i juni 2020.

Kurset gjennomføres med undervisning på GIV hver torsdag (med forbehold), og elevene er i praksis eller jobb de resterende ukedagene. Undervisningsdagen er variert i innhold og omfatter forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, cases, individuell veiledning og praktiske oppgaver. Kurset går over 35 undervisningsuker og undervisningsdagene varer fra kl 9-15.

Vi ønsker å ivareta hver enkelt student, og gir gjerne råd og hjelp til den enkelte.

Læreplan

Undervisningen følger læreplanen i helsefagarbeiderfaget vg2 og vg3. Faget består av tre hovedområder:

 Årstrinn  Hovedområder
 Vg2 / opplæring i bedrift Helsefremmende arbeid  Kommunikasjon og samhandling   Yrkesutøvelse

Læreverk

GIV benytter læreverket «Vekst» fra Cappelen Damm forlag. Læreverket består av tre bøker som til sammen dekker kompetansemålene innen de tre hovedområdene i læreplanen.  Bøkene kan kjøpes på internett eller i bokhandel der du bor. Nærmere beskrivelse av lærebøkene gis ved påmelding.

Kurspris: kr 20 000,- (kostnader for lærebøker kommer i tillegg).

Søknad/påmelding: Søknadsfrist: Fortløpende.

Søknaden sendes til GIV på giv@giv.no. Oppgi navn, adresse og tlf.nr., og skriv en kort søknad der du begrunner hvorfor du søker. I søknaden bør du bl.a. oppgi om du har praksis i barne- og ungdomsarbeid.