Aktuelt

Kurs i teoridelen til barne- og ungdomsarbeiderfaget for skoleåret 2019 – 2020, søknadsfrist 16.05.2019

Glåmdal interkommunale voksenopplæring IKS tilbyr kurs i Barne- og ungdomsarbeiderfaget som fører fram til teorieksamen etter praksiskandidatordningen (§ 3-5 i Opplæringsloven). Det kreves dokumentasjon på bestått teorieksamen, samt dokumentert og godkjent 5 års praksis for å kunne gå opp til fagprøven.

Kurset er beregnet på voksne over 25 år med minst 2 års relevant yrkespraksis, men det er mulig for andre å begynne på kurset etter nærmere avtale. Søkere med innvandrerbakgrunn bør ha dokumenterte norskkunnskaper på minimum B1-nivå.

Organisering og gjennomføring

Kurset går over ett år med oppstart i uke 34 og avsluttes med skriftlig, tverrfaglig eksamen i juni 2020.

Kurset gjennomføres med undervisning på GIV hver onsdag (med forbehold), og elevene er i praksis eller jobb de resterende ukedagene. Undervisningsdagen er variert i innhold og omfatter forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, cases, individuell veiledning og praktiske oppgaver. Kurset går over 35 undervisningsuker og undervisningsdagene varer fra kl 9-15.

Vi ønsker å ivareta hver enkelt student, og gir gjerne råd og hjelp til den enkelte.

Læreplan

Undervisningen følger læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2 og vg3. Faget består av tre hovedområder:

  Årstrinn   Hovedområder
  Vg3 / opplæring i bedrift   Hels efremmendearbeid   Kommunika sjon ogsamhandling   Yrkesutøvelse

Opplæringen skal gi grunnlag for å kunne tilpasse pedagogiske tilbud til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Læreverk

GIV benytter læreverket «Vekst» fra Cappelen Damm forlag. Læreverket består av tre bøker som til sammen dekker kompetansemålene innen de tre hovedområdene i læreplanen.  Bøkene kan kjøpes på internett eller i bokhandel der du bor. Nærmere beskrivelse av lærebøkene gis ved påmelding.

Kurspris: kr 20 000,- (kostnader for lærebøker kommer i tillegg).

Søknad/påmelding: Søknadsfrist: Onsdag 16. mai 2019. Det er mulig å registrere søknad etter søknadsfristens utløp. Når kurset er fullt, settes søkeren på venteliste til kursstart 2020.

Søknaden registreres på VIGO; Videregående opplæring for voksne. Følg søkerveiledningen.

Ta kontakt med GIV på giv@giv.no for nærmere informasjon om påmelding.