GIV IKS

Kurs i teoridelen til Helsefagarbeiderfaget for skoleåret 2022 – 2023, søknadsfrist fredag 3. juni

Glåmdal interkommunale voksenopplæring tilbyr kurs i Helsefagarbeiderfaget som fører fram til teorieksamen etter praksiskandidatordningen (§ 3-5 i Opplæringsloven). Det kreves dokumentasjon på bestått teorieksamen, samt dokumentert og godkjent 5 års praksis for å kunne gå opp til fagprøven.

Kurset er beregnet på voksne over 25 år med minst 2 års relevant yrkespraksis, men det er mulig for andre å begynne på kurset etter nærmere avtale. Søkere med innvandrerbakgrunn bør ha dokumenterte norskkunnskaper på minimum B1-nivå.

Organisering og gjennomføring

Kurset går over ett år med oppstart i uke 34 og avsluttes med skriftlig, tverrfaglig privatisteksamen i juni 2022. Elevene må selv melde seg opp til eksamen.

Kurset gjennomføres med én undervisningsdag à 6 t/uke, ukedag er forsløpig ikke fastsatt. Det kan være aktuelt å erstatte enkelte undervisningsdager med undervisning på Teams i samråd mellom lærer og elever. Undervisningen er variert i innhold og omfatter forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, cases, individuell veiledning og praktiske oppgaver og kan/bør kombineres med praksis eller jobb. Kurset går over 35 undervisningsuker.

Vi ønsker å ivareta hver enkelt elev, og gir gjerne råd og hjelp til den enkelte.

Læreplan

Undervisningen følger læreplanen i helsefagarbeiderfaget vg2 og vg3. Faget består av tre hovedområder:

 Årstrinn  Hovedområder
 Vg3 / opplæring i bedrift Helsefremmende arbeid  Kommunikasjon og samhandling   Yrkesutøvelse

Læreverk

GIV benytter læreverket «God helse» fra Gyldendal forlag. Læreverket består av fire bøker som til sammen dekker kompetansemålene innen de tre hovedområdene i læreplanen.  Bøkene kan kjøpes på internett eller i bokhandel der du bor. 2021-utgaven anbefales, de er tilpasset den nye læreplanen. Nærmere beskrivelse av lærebøkene gis av lærer ved oppstart.

Kurspris: kr 20 000,-. Kostnader for lærebøker, skolemateriell og eksamensavgift kommer i tillegg.

Søknad/påmelding: Søknadsfrist fredag 03.06.2022.

Søknaden sendes til GIV på giv@giv.no. Oppgi navn, adresse og tlf.nr., og skriv en kort søknad der du begrunner hvorfor du søker. I søknaden bør du bl.a. oppgi om du har praksis i helse- og omsorgsarbeid.