Møtekalender

I møteplanen finner du datoer for styremøter og representantskapsmøter i GIV.

Styremøter:

DatoTidAgendaSted
Des 2022-Økning i antall deltagere – ressursbehov. Økonomi – kostnader i forbindelse med flytting.Teams
6. februar 20239 - 11Regnskap 2022 Samarbeidsavtaler med kommunene – oppfølging av selskapsgjennomgang.Teams
6. mars 20239 - 11Saker til rep skap 27.03.23 SamarbeidsavtalerTeams
17. april 20239 - 11Kvartalsregnskap Oppfølgingssaker
19. juni 20239 - 11Budsjett 2024 Saker til rep skap?
21. august 20239 - 10Budsjett 2024 Halvårsregnskap Status drift
23. oktober 20239 - 11Kvartalsregnskap Saker til rep skap
20. november 202318 - 20Sammen med rep skap? GIVs lokaler alternativt TeamsTeams

Representantskapet:

DatoTidAgendaSted
17. jan 2023Kl 18 - 20Styrevalg Endringer i drift som følge av økt bosetting.Fjellgata 5
13. feb 2023Kl 17 Budsjett 2023Teams
27. mar 2023Kl 17-19Årsregnskap Aktuelle saker Teams
23. mai 2023Kl 18-20Nødvendige saker til behandling Samarbeidsavtaler med kommunene
19. sep 2023Kl 18-20Budsjett 2024Fysisk møte
21. nov 2023Kl 18-20Status og strategi Nødvendige saker til behandling Velge valgkomitéFjellgata 5

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss på giv@giv.no