Aktuelt

Ønsker du å lære norsk? Skal du ta norskprøven? Mandag 13.01.20 startet GIV del 1 i norsk på kveldstid; B1 og B2-nivå. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Påmelding

Send e-post til giv@giv.no med navn, adresse og hvilket kursnivå du ønsker å delta på, eller møt opp på kurskvelden. Hvis du er usikker på nivå så hjelper vi deg.

Vi tar forbehold om endringer, følg med på denne siden.

Dato

Del 1: 13.01. – 05.03.20

Del 2: 09.03. – 07.05.20

Tid

B1: Mandager og torsdager kl. 17:30 – 20:30

B2: Onsdager kl. 17.30 – 20.30

Sted

Otervegen 26,
2211 Kongsvinger

Godt sosialt miljø – Dyktige pedagoger – Eksamensfokus

Generell beskrivelse av kursene

Kursene består av oppgaver, lese- og lytteøvelser, samtaler og framføringer.

Du får individuell tilbakemelding og veiledning.
Vi jobber mot norskprøven skriftlig og muntlig, og du får blant annet øve på eksempeloppgaver fra tidligere norskprøver. Du kan avlegge norskprøven på GIV.

A1, A2 og B1: 14 kurskvelder, 56 undervisningstimer pr. del.

B2: 7 kursvelder, 28 undervisningstimer pr. del. Kombineres med nettbasert undervisning.

Kursinformasjon

Norskkurs nybegynner, A1 – tilbys dessverre ikke våren 2020.

Kurset består av to deler som bygger på hverandre, og passer for deg som er nybegynner.

Mål for kurset: Du skal kunne kommunisere i dagliglivet, for eksempel presentere deg selv, snakke om familie og handle i butikken.

Del 1: Krav til forkunnskaper: Ingen.

Del 2: Krav til forkunnskaper: Gjennomført del 1 eller tilsvarende norskkunnskaper.

Vi benytter Ny i Norge tekstbok + arbeidsbok.

Pris pr. del: Kr. 2.900,-. Kostnader til lærebøker kommer i tillegg.

Norskkurs litt øvet, A2 – tilbys dessverre ikke våren 2020.

Kurset består av to deler som bygger på hverandre, og passer for deg som kan litt norsk. Kurset forutsetter at du har gjennomført kurs på A1-nivå eller har tilsvarende forkunnskaper.

Mål for kurset: Du skal kunne kommunisere i dagliglivet, for eksempel presentere deg selv, snakke om familie og handle i butikken. Du blir introdusert for grunnleggende norsk grammatikk. Etter kurset kan du være klar til å avlegge norskprøven på A1/A2-nivå.

Del 1: Krav til forkunnskaper: Norskkunnskaper tilsvarende A1-nivå.

Del 2: Krav til forkunnskaper: Gjennomført del 1 eller tilsvarende norskkunnskaper.

Vi benytter Ny i Norge tekstbok + arbeidsbok.

Pris pr. del: Kr. 2.900,-. Kostnader til lærebøker kommer i tillegg.

Norskkurs B1, mellomnivå

Kurset består av to deler som bygger på hverandre, og passer for deg som har grunnleggende norskkunnskaper og som vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk.

Mål for kurset: Du skal kunne lese, samtale og skrive om aktuelle temaer fra dagliglivet og samfunn, som for eksempel bolig, økonomi, utdanning og arbeid. Du skal kunne fortelle hva du mener og begrunne synspunktene dine. Etter kurset kan du være klar til å avlegge norskprøven på A2/B1-nivå.

Del 1: Krav til forkunnskaper: Må ha gjennomført norskkurs på A2-nivå eller ha tilsvarende norskkunnskaper.

Del 2: Krav til forkunnskaper: Gjennomført del 1 (B1) eller tilsvarende norskkunnskaper.

Vi benytter Stein på stein tekstbok + arbeidsbok

Pris pr. del: Kr. 2.900,-. Kostnader til lærebøker kommer i tillegg.

Norskkurs B2, selvstendig bruker – OBS! Én kursdag pr. uke (mandager)

Kurset passer for deg som har grunnleggende norskkunnskaper og som vil bli  selvstendig når du kommuniserer på norsk.

Mål for kurset: På dette nivået skal du forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke deg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Du kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer, og du kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene. Etter gjennomført kurs kan du være klar til å avlegge Norskprøve B1/B2.

Del 1: Krav til forkunnskaper: Må ha gjennomført norskkurs på B1-nivå eller ha tilsvarende norskkunnskaper.

Del 2: Krav til forkunnskaper: Gjennomført del 1 (B2) eller tilsvarende norskkunnskaper.

Vi benytter Her på berget tekstbok + arbeidsbok.

Pris pr. del: Kr. 2.000,-. Kostnader til lærebøker kommer i tillegg.