GIV IKS

Ledig engasjement, opplæringskonsulent knyttet til introduksjonsprogrammet

Vi har ledig engasjement med snarlig tiltredelse som opplæringskonsulent, deltid 50%, obligatoriske elementer, arbeidsnorsk og andre aktuelle kurs for introduksjonsdeltakere ut kalenderåret 2023 med mulighet for forlengelse, evt. fast ansettelse.

Søkere må ha relevant utdanning og erfaring i forhold til flere eller alle av følgende punkter:

 • norskkunnskaper på minimum B2-nivå
 • høyskoleutdanning innen pedagogikk, veiledning og coaching, karriereveiledning, arbeidsledelse e.l.
 • erfaring i å holde kurs for små og større grupper
 • undervisning og oppfølging i arbeidsnorsk
 • gjerne bred yrkeserfaring
 • erfaring i å arbeide med innvandrere
 • gode datakunnskaper

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper:

 • positiv innstilling
 • fleksibel – være villig til å ta på seg varierte arbeidsoppgaver
 • tilpasningsdyktig – bidra aktivt i endrings- og utviklingsprosesser
 • gode samarbeidsevner
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Unn Bjørklund, tlf. 90783845, eller Gry Høgberg, tlf. 95224786.

Søknad med CV sendes til giv@giv.no. Søknader sendt pr. post vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 26. februar 2023