Generell informasjon

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV IKS) er et interkommunalt selskap.

IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov om interkommunale selskaper. Selskapsformen brukes for at kommuner skal kunne gå sammen for å oppnå stordriftsfordeler.

GIV IKS ble etablert i 2002 og vi har våre lokaler i Vekstsenteret på Rasta, Kongsvinger. Vi hadde siste år over 200 elever, og det ser ut for at tilstrømningen er økende. I tillegg til administrasjonen er vi bemannet med dyktige og godt utdannede pedagoger. Vi har også spesialister på flere fagfelt. GIV har ca. 25 ansatte.