Ledige stillinger

Vi har ledige undervisningsstillinger i norsk og samfunnskunnskap

Engasjement med snarlig tiltredelse heltid/deltid ut kalenderåret 2023

Ledig engasjement, opplæringskonsulent knyttet til introduksjonsprogrammet

Vi har ledig engasjement med snarlig tiltredelse som opplæringskonsulent