Ledige stillinger

Vi har ledig undervisningsstilling i norsk for enkeltelev

Vi har ledig undervisningsstilling i norsk for enkeltelev, engasjement 31,5 % stilling, for resten av skoleåret 2023 – 2024 og skoleåret 2024 – 2025.

Undervisningsstillinger i norsk og samfunnskunnskap

Vi har ledige undervisningsstillinger i norsk og samfunnskunnskap f.o.m. skoleåret 2024-25.