Verdigrunnlag

VERDIGRUNNLAG FOR GIV IKS

På GIV er vi lojale mot og tar ansvar for våre grunnholdninger:

Kvalitetsbevisste

Vi har alltid fokus på forbedringer
Deltagerne ved GIV opplever å bli faglig og sosialt ivaretatt
Vi jobber med det vi kan, og det kan vi godt

Utviklingsorienterte

Vi er fremtidsrettet
Vi er nysgjerrige og kunnskapssøkende

Løsningsorienterte

Vi ser mulighetene frmfor begrensninger
Vi gjennomfører det vi har bestemt

GIVs etiske verdier

Vi møter alle individer med
• Respekt og ydmykhet
• Raushet og tillit