Generell informasjon

Hvem har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Utlendingsloven og Introduksjonsloven regulerer bestemmelsene for rett og/eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I korte trekk (OBS! Det finnes unntak fra bestemmelsene) betyr dette at rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 67 år som har fått

a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller
b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.

Fullstendige bestemmelser finner du i Introduksjonslovens § 17. Introduksjonsloven finner du her.
Du kan også kikke på informasjonen som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har lagt ut på sine sider.

Vi tilbyr også norskopplæring for andre grupper, ta kontakt.