Generell informasjon

Hvem har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Utlendingsloven og Integreringsloven (Introduksjonsloven før 01.01.21) regulerer bestemmelsene for rett og/eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I korte trekk (OBS! Det finnes unntak fra bestemmelsene) betyr dette at en deltager med oppholdstillatelse som gir rett til gratis norskopplæring vil ha denne rettigheten til deltageren har nådd et minimumsnivå i norsk etter § 31 i Integreringsloven, men likevel ikke lenger enn tre år med tillegg av godkjent permisjon. En deltager som minimum har utdanning på videregående nivå fra før, har ikke rett eller plikt til opplæring i lenger enn 18 måneder med tillegg av godkjent permisjon.

Plikten til opplæring for en deltager med oppholdstillatelse som nevnt i § 28 gjelder til deltakeren har nådd et minimumsnivå i norsk etter § 31 eller til gjennomførte 300 timer norskopplæring.

Fullstendige bestemmelser finner du i Integreringslovens kap. 6 og i Forskrift til Integreringsloven kap. 5 og 6.

Integreringsloven finner du her.

Integreringsforskriften finner du her.

Du kan også kikke på informasjonen som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har lagt ut på sine sider.

Vi tilbyr også norskopplæring for andre grupper, ta kontakt.