Kartlegging og inntak

Rett og plikt til norskopplæring

GIV får melding fra bosettingskommunen om de som er innvilget rett til gratis norskopplæring etter bestemmelsene i Introduksjonsloven (se generell informasjon). GIV sender innkalling til en samtale der vi sammen med deltakeren kartlegger blant annet tidligere skolegang, arbeidserfaring, norskkunnskaper og evt. andre språkkunnskaper. Det er viktig at deltakeren møter til samtalen, og at h*n har med seg gyldig legitimasjon. Deltakeren kan som hovedregel starte i en norskkgruppe første mandag i påfølgende måned.

Det vanlige er at deltakeren går 1 – 3 måneder for å lære grunnleggende norsk. Der vil deltakeren lære vanlige norske ord og setninger. Det blir lagt stor vekt på muntlig trening. I tillegg til norskundervisning avklarer vi i løpet av denne tiden hvilke mål deltakeren har, f.eks. om målet er videre skolegang eller arbeid. Det gjør vi for å sikre at deltakeren får delta i den norskgruppen som passer best i den videre undervisningen.

Hvis deltakeren allerede har lært noe norsk, hender også at deltakeren kommer direkte inn i en norskkgruppe tilpasset kunnskapsnivået sitt.

Betalingsdeltakere (f.eks. arbeidsinnvandrere og studenter)

Deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring må kontakte GIV for å avtale tid for en kartleggingssamtale (se over). Disse deltakerne må selv betale for undervisningen, kontakt oss på giv@giv.no for opplysninger om pris. Betalingsdeltakerne følger ellers de samme rutinene som rett og plikt-deltakerne, se over.