GIV IKS

Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Fra 1. januar 2021 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum B1-nivå. Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå.

GIV tilbyr Statsborgerprøven og prøve i samfunnskunnskap på eget morsmål eller på norsk 4 ganger pr. år. Høsten 2021 arrangerer GIV Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven på følgende datoer:

Prøvedato: Fredag 22. oktober kl. 13.00. Påmeldingsperiode: 27.09. kl. 09.00 – 01.10. kl. 23.59.

Prøvedato: Fredag 10. desember kl. 13.00. Påmeldingsperiode: 15.11. kl. 09.00 – 19.11. kl. 23.59.

Mer informasjon om prøvene finner du her: https://www.kompetansenorge.no/samfunnskunnskapsprove/