GIV IKS

GIV arrangerer Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven fredag 12. mars kl. 13.00.

Fra 1. januar 2021 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum B1-nivå. Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå.

GIV tilbyr Statsborgerprøven og prøve i samfunnskunnskap på eget morsmål eller på norsk:

  • Fredag 12. mars kl. 13.00. Påmelding fra mandag 18. januar kl. 09.00 til fredag 19. februar kl. 15.00.

Du vil få tilsendt prøvebevis 2 – 4 uker etter at prøven er avlagt.

Du kommer direkte til påmeldingssiden ved å klikke her: Påmelding

Mer informasjon om prøvene finner du her: https://www.kompetansenorge.no/samfunnskunnskapsprove/