GIV IKS

Vi har ledige undervisningsstillinger i norsk og samfunnskunnskap

Engasjement med snarlig tiltredelse heltid/deltid ut kalenderåret 2023 med mulighet for forlengelse/fast stilling.

Søkere må ha relevant utdanning og erfaring i flere eller alle av følgende punkter:

  • undervisning i norsk som andrespråk
  • begynneropplæring i lesing og skriving
  • undervisning i norsk og samfunnskunnskap
  • undervisning i engelsk og/eller andre språkfag, gjerne også matematikk og naturfag på ungdomsskolenivå

Vi forutsetter gode dataferdigheter og norskferdigheter minimum tilsvarende B2-nivå.

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper:

  • positiv innstilling
  • fleksibel – være villig til å ta på seg varierte arbeidsoppgaver
  • tilpasningsdyktig – bidra aktivt i endrings- og utviklingsprosesser
  • gode samarbeidsevner
  • bidra til et godt arbeidsmiljø

Lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Unn Bjørklund, tlf. 90783845, eller til Gry Høgberg, tlf. 95224786.

Søknad med CV sendes på epost til giv@giv.no. Søknader sendt pr. post vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 26. februar 2023