GIV IKS

Kurs i teoridelen til Helsefagarbeiderfaget for skoleåret 2021 – 2022 Kurset er fulltegnet

Glåmdal interkommunale voksenopplæring tilbyr kurs i Helsefagarbeiderfaget som fører fram til teorieksamen etter praksiskandidatordningen (§ 3-5 i Opplæringsloven). Det kreves dokumentasjon på bestått teorieksamen, samt dokumentert og godkjent 5 års praksis for å kunne gå opp til fagprøven.

Kurset er beregnet på voksne over 25 år med minst 2 års relevant yrkespraksis, men det er mulig for andre å begynne på kurset etter nærmere avtale. Søkere med innvandrerbakgrunn bør ha dokumenterte norskkunnskaper på minimum B1-nivå.

Organisering og gjennomføring

Kurset går over ett år med oppstart i uke 34 og avsluttes med skriftlig, tverrfaglig privatisteksamen i juni 2021. Elevene må selv melde seg opp til eksamen.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av klasseromsundervisning på ettermiddag og undervisning på Teams. Undervisningen tilsvarer én skoledag pr. uke. Det legges opp til et fleksibelt opplegg som elevene vil ha mulighet til å påvirke slik at det skal passe de fleste. Undervisningen er variert i innhold og omfatter forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, cases, individuell veiledning og praktiske oppgaver og kan/bør kombineres med praksis eller jobb. Kurset går over 35 undervisningsuker.

Vi ønsker å ivareta hver enkelt student, og gir gjerne råd og hjelp til den enkelte.

Læreplan

Undervisningen følger læreplanen i helsefagarbeiderfaget vg2 og vg3. Faget består av tre hovedområder:

 Årstrinn  Hovedområder
 Vg3 / opplæring i bedrift Helsefremmende arbeid  Kommunikasjon og samhandling   Yrkesutøvelse

Læreverk

GIV benytter læreverket «God helse» fra Gyldendal forlag. Læreverket består av fire bøker som til sammen dekker kompetansemålene innen de tre hovedområdene i læreplanen.  Bøkene kan kjøpes på internett eller i bokhandel der du bor. Nærmere beskrivelse av lærebøkene gis ved påmelding.

Kurspris: kr 20 000,- (kostnader for lærebøker, skolemateriell og eksamensavgift kommer i tillegg).

Søknad/påmelding: Søknadsfrist: Fortløpende.

Søknaden sendes til GIV på giv@giv.no. Oppgi navn, adresse og tlf.nr., og skriv en kort søknad der du begrunner hvorfor du søker. I søknaden bør du bl.a. oppgi om du har praksis i helse- og omsorgsarbeid.