Innsyn

Innsyn og åpenhet i Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter

Hvem kan få innsyn, og hva kan du kreve innsyn i?

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss på giv@giv.no