Mer om GIV

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV IKS) er et interkommunalt selskap.

GIV fasade sett fra Tommelstads gate
IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov om interkommunale selskaper. Selskapsformen brukes for at kommuner skal kunne gå sammen for å oppnå stordriftsfordeler.

GIV IKS ble etablert i 2002 og vi har våre lokaler i Haugekvartalet, Kongsvinger. Vi hadde siste år over 200 elever, og det ser ut for at tilstrømningen er økende. I tillegg til administrasjonen er vi bemannet med dyktige og godt utdannede pedagoger. Vi har også spesialister på flere fagfelt. GIV har ca. 30 ansatte.