Generell informasjon

Integreringsloven og Integreringsforkriften legger føringer for Introduksjonsprogrammet.

Se også informasjon som er publisert på IMDI.