Introtilbudet ved GIV

Kommunen skal utarbeide en integreringsplan sammen med introduksjonsdeltakeren og aktuelle samarbeidspartnere.

GIV har ansvar for å tilby norskopplæring og øvrige elementer i introduksjonsprogrammet etter bestilling fra sine eiere.