Dette er GIV

Dette er GIV

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV IKS) er et interkommunalt selskap.
IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov om interkommunale selskaper. Selskapsformen brukes for at kommuner skal kunne gå sammen for å oppnå stordriftsfordeler.

  • GIV IKS ble etablert i 2002 og vi har våre lokaler i Vekstsenteret på Rasta, Kongsvinger.
  • Vi har i inneværende skoleår 2017/2018 over 300 elever.
  • I tillegg til administrasjonen er vi bemannet med dyktige og godt utdannede pedagoger. Vi har også spesialister på flere fagfelt.
  • GIV har ca. 30 ansatte.

Kontakt oss gjerne giv@giv.no