GIV IKS

Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Fra 1. januar 2021 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum B1-nivå. Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå.

GIV tilbyr Statsborgerprøven og prøve i samfunnskunnskap på eget morsmål eller på norsk 4 til 6 ganger pr. år. Våren 2024 arrangerer GIV Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven på følgende datoer i mars og juni:

Fredag 08. mars kl. 13.00. Påmeldingsperiode (OBS! MÅ overholdes.): Mandag 22. januar kl. 09.00 – fredag 26. januar kl. 23.59.

Fredag 07. juni kl. 13.00. Påmeldingsperiode (OBS! MÅ overholdes.): Mandag 22. april kl. 09.00 – fredag 26. april kl. 23.59

Mer informasjon om prøvene finner du her: https://www.kompetansenorge.no/samfunnskunnskapsprove/