Administrasjon

Gry Høgberg

Daglig leder

Farzana Qasimi

Resepsjonist

Bente Åsengen

Programrådgiver Nord-Odal og Sør-Odal

Unn Bjørklund

Administrativ leder