Administrasjon

Gry Høgberg

Daglig leder

Farzana Qasimi

Resepsjonist

Brigitte Himberg

Programrådgiver Kongsvinger og Eidskog

Bente Åsengen

Programrådgiver Nord-Odal og Sør-Odal

Unn Bjørklund

Administrativ leder